Cenník

Aktuálne ceny vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 5 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. , resp. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o, IČO: 45 624 160

schvaľuje rozhodnutím platným pre rok 2023 tieto maximálne ceny:

Láb, lokalita "Bahná"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2477 €/m3 1,4972 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kostolište, lokalita "Výstavba 9 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2687 €/m3 1,5224 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Veľké Leváre, lokalita "Pálffyho dvor"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Rozárium"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2856 €/m3 1,5427 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

VLM Malacky, lokalita "Hrdzavý jarok"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2592 €/m3 1,5110 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita "Píniová alej" (resp. Malacky - golfový areál, lokalita "Kelia")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2557 €/m3 1,5068 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Senica - golfový areál, lokalita "Golf Resort Senica"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3451 €/m3 1,6141 €/m3

Hore na výber lokality

Dunajská Lužná, Nové Košariská, lokalita "Malá Voda"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2158 €/m3 1,4590 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5639 €/m3 1,8767 €/m3

Hore na výber lokality

Rohožník, lokalita "Za ihriskom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3451 €/m3 1,6141 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Kamilka"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2592 €/m3 1,5110 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2884 €/m3 1,5461 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Panské"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2592 €/m3 1,5110 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2884 €/m3 1,5461 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Bytový komplex Stava"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2592 €/m3 1,5110 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2884 €/m3 1,5461 €/m3

Hore na výber lokality

Zohor, lokalita "Benátky"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita Vampíl (resp. Pekyma)

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2557 €/m3 1,5068 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3984 €/m3 1,6781 €/m3

Hore na výber lokality

Lokality nezaradené do cenovej regulácie

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody vodovodom 1,7438 €/m3 2,0926 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody kanalizáciou 1,5202 €/m3 1,8242 €/m3

Hore na výber lokality

Plavecké Podhradie " Pod Kaštieľom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Malacky "SSUD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,7438 €/m3 2,0926 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2751 €/m3 1,5301 €/m3

Hore na výber lokality

Láb, lokalita "Zastávky" (resp. "Stránky")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2477 €/m3 1,4972 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Hrubá Borša

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0592 €/m3 1,2710 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4223 €/m3 1,7068 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Dunajská Lužná, lokalita "Nové Košariská - OVB2"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2158 €/m3 1,4590 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,5639 €/m3 1,8767 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Kostolište, lokalita "Obytná zóna 18 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2687 €/m3 1,5224 €/m3

Hore na výber lokality

Svätý Jur, lokalita "Sauberg, Pri peci"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,7311 €/m3 2,0773 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0889 €/m3 1,3067 €/m3

Hore na výber lokality

BA Vrakuňa, lokalita "Begóniová ul."

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1920 €/m3 1,4304 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3451 €/m3 1,6141 €/m3

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Nová Tulipa"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,3477 €/m3 1,6172 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Veľký Biel - lokalita "Javorová ul."

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2676 €/m3 1,5211 €/m3

Hore na výber lokality

Poplatok za ostatné služby (poskytované nad rámec zákona č. 442/2002 Z. z.)

Položka bez DPH s DPH
Za hlavný vodomer 1,8500 €/m3 2,2200 €/m3
Za podružný vodomer 1,5000 €/m3 1,8000 €/m3

Hore na výber lokality

História cenníkov v pdf

Cenník do 2023
Cenník do 2021
Cenník 2015
Cenník 2014
Cenník 2013