Služby

Poskytujeme služby na základe vydaných opravnení, osvedčení zamestnancov v nasledovných oblastiach:
 1. prevádzkovanie verejných vodovodov II. kategórie
 2. prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
 3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 5. administratívne služby
 6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 7. výkon činnosti stavbyvedúceho
 8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 10. uskutočňovanie inžinierskych stavieb
 11. kontrola kotlov a vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 17/2007 Z.z.
 12. opravy a údržba zdravotechnických zariadení
 13. vypracovanie projektových dokumentácií technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
 14. vypracovanie projektových dokumentácií v olasti Vodohospodárstvo, plynárenstvo - Konštrukcie inžinierskych stavieb
 15. prevádzka, údržba a oprava VTZ - vyhradených technických zariadení elektrický, plynových, tlakových