Kvalita

V zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012, Z.z. , ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb, predkladáme nasledovné vyhodnotenie štandardov kvality za uvedené roky.

VYHODNOTENIA ŠTANDARDOV KVALITY ZA PRÍSLUŠNÝ ROK SÚ UVEDENÉ V SEKCII "Na stiahnutie".