Na stiahnutie

Štandardy kvality podľa Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012, Z.z.

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023

Dokumenty

VŠ Vodomerná šachta_Betónové_ PREFA-STAV
AWASCHACHT_DN315_DN400_CZ_PVC kanalizačná šachta
TLAKAN Noria Kanalizačná šachta pre domovú PČK_z
TLAKAN Noria Kanalizačná šachta pripravenost_K_800_2000
TLAKAN Noria_Domová PČK_prospekt
Oznam Hrubá Borša
VŠ Vodomerná šacta plast HUTIRA TRIPLAST 1100x1500
VŠ Vodomerná šachta plast plastová 1000x1600
Vzorový kladačský plán vodomernej zostavy, osadenie VŠ 07_2022
Prechody potrubia_BT VŠ MONOLIT 07_2022
Cennik stavebnych prac 10_2022
Všeobecné zmluvné podmienky - lokalita Gratex Hrubá Borša
Všeobecné zmluvné podmienky 2023 - NEverejné siete
Všeobecné zmluvné podmienky 2023 - verejné siete
Alternatívne prechody potrubia_BT VŠ MONOLIT 04_2023
Stavebna pripravenost a podmienky pripojenia 04_2022

Technické výkresy

Návrh osadenia_AWA_kanalizačná šachta_DN400,315
Návrh osadenia_Vodomerná šachta - BETÓNOVÁ VŠ 07 2022
Návrh osadenia_VŠ Vodomerná šachta - PLASTOVÁ 07 2022
Návrh osadenia_DOMOVA PCK_TLAKAN P 07 2022

Tlačivá a formuláre

Formulár - Nahlásenie stavu vodomeru
Formulár - Žiadosť o odpočet stočného
Formulár - Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste
Formulár - Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojeniu na VV a VK
Formulár - Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod, kanalizáciu

Legislatíva

251/2012 Energetický zákon
209/2013 podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd
124/2006 Zákon BOZP
Obnovu sietí treba robiť systematicky, dôkazom sú vysoké straty vody v potrubiach