Na stiahnutie

Tlačivá a formuláre

Formulár - Nahlásenie stavu vodomeru
Formulár - Žiadosť o odpočet stočného
Formulár - Zmena odberateľa na odbernom mieste
Formulár - Objednávka na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, resp. montáž vodomeru
Formulár - Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Dokumenty

VŠ vzorový kladačský plán vodomernej zostavy, osadenie VŠ
VŠ Vodomerná šachta_BOCR_plast_prospekt
VŠ Vodomerná šachta_Betónové_ PREFA-STAV
Prechody potrubia_BT VŠ MONOLIT_z
AWASCHACHT_DN315_DN400_CZ_PVC kanalizačná šachta
TLAKAN Noria Kanalizačná šachta pre domovú PČK_z
TLAKAN Noria Kanalizačná šachta pripravenost_K_800_2000
TLAKAN Noria_Domová PČK_prospekt
Oznam Hrubá Borša
Všeobecné zmluvné podmienky - verejné siete
Všeobecné zmluvné podmienky - NEverejné siete
Stavebná pripravenosť a podmienky pripojenia - 04.2022
Cenník stavebných prác, apríl 2022

Technické výkresy

Návrh osadenia_AWA_kanalizačná šachta_DN400,315
Návrh osadenia_VŠ Vodomerná šachta - BETÓNOVÁ
Návrh osadenia_VŠ Vodomerná šachta - PLASTOVÁ
Návrh osadenia_DOMOVA PCK_TLAKAN P

Štandardy kvality podľa Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012, Z.z.

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021

Legislatíva

442/2002 Zákon o verejných vodovodo a kanalizáciách
442/2002 novelizácia
250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach
251/2012 Energetický zákon
209/2013 podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd
124/2006 Zákon BOZP
Vodárňam a obciam pribudnú nové povinnosti
Obnovu sietí treba robiť systematicky, dôkazom sú vysoké straty vody v potrubiach