Cenník

Aktuálne ceny vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 5 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. , resp. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o, IČO: 45 624 160

schvaľuje rozhodnutím platným pre rok 2022 tieto maximálne ceny:

Láb, lokalita "Bahná"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0755 €/m3 1,2906 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kostolište, lokalita "Výstavba 9 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0830 €/m3 1,2996 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Veľké Leváre, lokalita "Pálffyho dvor"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0310 €/m3 1,2372 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Rozárium"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0456 €/m3 1,2547 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

VLM Malacky, lokalita "Hrdzavý jarok"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0597 €/m3 1,2716 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita "Píniová alej" (resp. Malacky - golfový areál, lokalita "Kelia")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0754 €/m3 1,2905 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Senica - golfový areál, lokalita "Golf Resort Senica"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0395 €/m3 1,2474 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3010 €/m3 1,5612 €/m3

Hore na výber lokality

Dunajská Lužná, Nové Košariská, lokalita "Malá Voda"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0601 €/m3 1,2721 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6750 €/m3 2,0100 €/m3

Hore na výber lokality

Rohožník, lokalita "Za ihriskom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0588 €/m3 1,2706 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2535 €/m3 1,5042 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Kamilka"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0541 €/m3 1,2649 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6666 €/m3 1,9999 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Panské"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0565 €/m3 1,2678 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6667 €/m3 2,0000 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Bytový komplex Stava"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0565 €/m3 1,2678 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3004 €/m3 1,5605 €/m3

Hore na výber lokality

Zohor, lokalita "Benátky"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2464 €/m3 1,4957 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita Vampíl (resp. Pekyma)

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0590 €/m3 1,2708 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1374 €/m3 1,3649 €/m3

Hore na výber lokality

Lokality nezaradené do cenovej regulácie

Položka bez DPH s DPH
1. variant: Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,4021 €/m3 1,6825 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0716 €/m3 1,2859 €/m3
2 variant ( paušál) : Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 €/m3 1,1231 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216 €/m3 1,1059 €/m3
poplatok ( paušálny ) 6,1700 €/m3 7,4040 €/m3

Hore na výber lokality

Plavecké Podhradie " Pod Kaštieľom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0782 €/m3 1,2938 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Malacky "SSUD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2171 €/m3 1,4605 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0716 €/m3 1,2859 €/m3

Hore na výber lokality

Láb, lokalita "Zastávky" (resp. "Stránky")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2238 €/m3 1,4686 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Hrubá Borša

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9451 €/m3 1,1341 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6110 €/m3 1,9332 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Dunajská Lužná, lokalita "Nové Košariská - OVB2"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0601 €/m3 1,2721 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6750 €/m3 2,0100 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Kostolište, lokalita "Obytná zóna 18 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0751 €/m3 1,2901 €/m3

Hore na výber lokality

Svätý Jur, lokalita "Sauberg, Pri peci"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,4331 €/m3 1,7197 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2631 €/m3 1,5157 €/m3

Hore na výber lokality

BA Vrakuňa, lokalita "Begóniová ul."

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0727 €/m3 1,2872 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4486 €/m3 1,7383 €/m3

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Nová Tulipa"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0961 €/m3 1,3153 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

BA Polianky, lokalita "Čerešne"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1192 €/m3 1,3430 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3480 €/m3 1,6176 €/m3

Hore na výber lokality

Veľký Biel - lokalita "Javorová ul."

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0674 €/m3 1,2809 €/m3

Hore na výber lokality

História cenníkov v pdf

Cenník do 2021
Cenník 2015
Cenník 2014
Cenník 2013