Cenník

Aktuálne ceny vodného a stočného

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 5 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. , resp. zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o, IČO: 45 624 160

schvaľuje rozhodnutím platným na roky 2017-2021 tieto maximálne ceny:

Láb, lokalita "Bahná"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9812 €/m3 1,1774 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kostolište, lokalita "Výstavba 9 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9887 €/m3 1,1864 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Veľké Leváre, lokalita "Pálffyho dvor"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9407 €/m3 1,1288 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Rozárium"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0456 €/m3 1,2547 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

VLM Malacky, lokalita "Hrdzavý jarok"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9654 €/m3 1,1585 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita "Píniová alej" (resp. Malacky - golfový areál, lokalita "Kelia")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9843 €/m3 1,1812 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Senica - golfový areál, lokalita "Golf Resort Senica"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9628 €/m3 1,1554 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3010 €/m3 1,5612 €/m3

Hore na výber lokality

Dunajská Lužná, Nové Košariská, lokalita "Malá Voda"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9743 €/m3 1,1692 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6750 €/m3 2,0100 €/m3

Hore na výber lokality

Rohožník, lokalita "Za ihriskom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9645 €/m3 1,1574 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1274 €/m3 1,3529 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Kamilka"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9604 €/m3 1,1525 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6666 €/m3 1,9999 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Panské"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9642 €/m3 1,1570 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6667 €/m3 2,0000 €/m3

Hore na výber lokality

Malacky, lokalita "Bytový komplex Stava"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9642 €/m3 1,1570 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1735 €/m3 1,4082 €/m3

Hore na výber lokality

Zohor, lokalita "Benátky"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1521 €/m3 1,3825 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Plavecký Štvrtok, lokalita Vampíl (resp. Pekyma)

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9718 €/m3 1,1662 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Lokality nezaradené do cenovej regulácie

Položka bez DPH s DPH
1. variant: Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,4021 €/m3 1,6825 €/m3
Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0716 €/m3 1,2859 €/m3
2 variant ( paušál) : Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9359 €/m3 1,1231 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9216 €/m3 1,1059 €/m3
poplatok ( paušálny ) 6,1700 €/m3 7,4040 €/m3

Hore na výber lokality

Plavecké Podhradie " Pod Kaštieľom"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9839 €/m3 1,1807 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

Malacky " SSUD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2171 €/m3 1,4605 €/m3
Maximalná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0716 €/m3 1,2859 €/m3

Hore na výber lokality

Láb, lokalita "Zastávky" (resp. "Stránky")

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2238 €/m3 1,4686 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Hrubá Borša

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9451 €/m3 1,1341 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4429 €/m3 1,7315 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Dunajská Lužná, lokalita "Nové Košariská - OVB2"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9743 €/m3 1,1692 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6750 €/m3 2,0100 €/m3

Hore na výber lokality

Obec Kostolište, lokalita "Obytná zóna 18 RD"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9964 €/m3 1,1957 €/m3

Hore na výber lokality

Svätý Jur, lokalita "Sauberg, Pri peci"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,3788 €/m3 1,6546 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1996 €/m3 1,4395 €/m3

Hore na výber lokality

BA Vrakuňa, lokalita Begóniová ul.

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0690 €/m3 1,2828 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3783 €/m3 1,6540 €/m3

Hore na výber lokality

Kvetoslavov, lokalita "Nová Tulipa"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0961 €/m3 1,3153 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Hore na výber lokality

BA Polianky, lokalita "Čerešne"

Položka bez DPH s DPH
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1192 €/m3 1,3430 €/m3
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3354 €/m3 1,6025 €/m3

Hore na výber lokality

História cenníkov v pdf

Cenník 2015
Cenník 2014
Cenník 2013