Projekcia

27 rokov praxe a skúseností v oblasti výkonu projektovej a inžinierskej činnosti

 • projekcia - Vodohospodárstvo, Plynárenstvo - Konštrukcie inžinierskych stavieb
 • projekcia - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Projektová činnosť je zameraná na pomoc investorom, developerom, stavebníkom, stavebným, mestským a obecným úradom, resp. ďalším predstaviteľom stavebnej oblasti a výroby v oblasti zabezpečenia výkonu projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti.

Spracujeme projektovú technickú dokumentáciu v rozsahu DUR, SP a RS - realizácii stavby:
 1. rozšírenie rozvodov vodovou
 2. rozšírenie rozvodov distribučného plynovodu
 3. rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie gravitačnej
 4. PD tlakovej kanalizácie
 5. PD rozvodov dažďovej kanalizácie
 6. vodovné, kanalizačné, plynové prípojky
 7. PD vlastného zdroja vody - studňa vŕtaná, rúbená
 8. areálové rozvody vodovodu, kanalizácie a plynu
 9. vnútorné domové rozvody voda, kanalizácia, plynofikácia
 10. spracovanie PP - prevádzkového poriadku verejného vodovodu, kanalizácie
 11. + ostatné podľa zadania požiadaviek zákazníka

Ponúkame projektovú, inžiniersku a konzultačnú činnosť v kategórii:
Člen komory SKSI
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
510 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
550 I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: plynové zariadenia s rozsahom oprávnenia:
424 I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: vodohospodárske stavby


Zoznam spracovanej PD v sledovanom období posledných 8 rokov:
r. 2014 - 46 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2015 - 41 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2016 - 42 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2017 - 54 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2018 - 39 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2019 - 31 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2020 - 33 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS
r. 2021 - 25 realizácii spracovanej PD v rozsahu DUR, SP a RS


Pre konkrétne portfólo prác viď Galériu/Projektová činnosť.

Partneri