Projekcia

Činnosť je zameraná na pomoc investorom, stavebníkom, stavebným, mestským a obecným úradom, resp. ďalším účastníkom stavebnej výroby v oblasti zabezpečenia výkonu projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti.
Ponúkame projektovú, inžiniersku a konzultačnú činnosť v kategórii:
Člen komory SKSI
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
510 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
31 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
Člen komory SKSI

Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
550 I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: plynové zariadenia s rozsahom oprávnenia:
424 I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: vodohospodárske stavby

Pre konkrétne portfólo prác viď Galériu projektovej činnosti.
Konkrétne *.pdf - test.

Partneri