Nahlásenie stavu vodomeru

ZDRAVOTECHNIKA s.r.o. oznamuje, že na základe Opatrenia UVZSR -  pandémia SARS-CoV-2 (COVID-19) a vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu na území SR, aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame odberateľov o súčinnosť pri nahlásení aktuálneho stavu vodomeru.

Odberatelia si môžu stav vodomeru odčítať sami a nahlásiť na oddelenie fakturácie telefonicky počas pracovnej doby na tel. č. +421-34-2300465 alebo emailom na miroslava.stajerova@zdravotechnika.com (Meno odberateľa, číslo VM, stav na VM).

Alternatívne môžu odberatelia NAHLÁSIŤ aktuálny stav vodomeru pomocou
online elektronického formulára nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru.

Odberateľom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, alebo nebude u nich vykonaný ročný fyzický odpočet vodomeru, bude vyfakturovaná spotreba vody na základe odhadovaného množstva spotreby vody za aktuálne fakturačné obdobie.