Nahlásenie stavu vodomeru

ZDRAVOTECHNIKA s.r.o. oznamuje:
Odberatelia si môžu stav vodomeru odčítať sami a nahlásiť na oddelenie fakturácie telefonicky počas pracovnej doby na tel. č. +421 948 257 588 lebo emailom na miroslava.stajerova@zdravotechnika.com (Meno odberateľa, číslo VM, stav na VM).

Alternatívne môžu odberatelia NAHLÁSIŤ aktuálny stav vodomeru pomocou
online elektronického formulára nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru.

Odberateľom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, alebo nebude u nich vykonaný ročný fyzický odpočet vodomeru, bude vyfakturovaná spotreba vody na základe odhadovaného množstva spotreby vody za aktuálne fakturačné obdobie.