Novinky

Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje fakúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.
Odberateľov v obci Hrubá Borša chceme informovať, že po posledných preplachoch obecného vodovodu je senzorická kvalita vody nasledovná:
 
 
 
 
 
 

Znova chceme zdôrazniť, že pokiaľ bude dodržaná senzorická kvalita vody na vstupe do obecného vodovodu, tak rovnaká kvalita bude zachovaná aj v obecnom vodovode. O danej problematike sme pre vás s odstupom 15 mesiacov spracovali ďalší oznam, ktorý nájdete v sekcii "dokumenty na stiahnutie".
Odberateľom v obci Hrubá Borša oznamujeme, že senzorická kvalita vody prichádzajúcej z vodného zdroja do obecného vodovodu, sa behom noci z piatka 20.3.2020 na sobotu 21.3.2020 podstatne zlepšila. Viď nasl. foto:

Za týchto podmienok sa nám behom soboty 21.3.2020 podarilo vyčistiť obecný vodovod do nasl. stavu:

             

Pokiaľ bude dodržaná senzorická kvalita vody na vstupe do obecného vodovodu, tak rovnaká kvalita bude zachovaná aj v obecnom vodovode.
Odberateľom v obci Hrubá Borša oznamujeme, že v niektorých lokalitách sme v piatok 20.3.2020 dosiahli zlešenie senzorickej kvality vody.
Napriek tomu Vás chceme upozorniť, že sa pravdepodobne jedná iba o dočasné zlepšenie, lebo senzorická kvalita vody na vstupe do obecného vodovodu je stále nevyhovujúca. Viď posledné foto (piatok 20.3.2020):

Ďalšie informácie vám poskytneme po zlepšení kvality vody na vstupe do obecného vodovodu. Tiež sa Vám chceme ospravedlniť za to, že momentálne nemáme žiaden dosah na zlepšenie tejto situácie.
Váž. odberatelia v obci Hrubá Borša.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zákal, ktorý momentálne pozorujete v obecnom vodovode, je spôsobený zhoršenou kvalitou vody prichádzajúcej z vodného zdroja. Behom štvrtka (19.3.2020) očakávame zlepšenie situácie na vodnom zdroji a v piatok (20.3.2020) doobeda môžeme odstrániť zákal z obecného vodovodu. Takisto Vám oznamujeme, že voda je zdravotne nezávadná a jedná sa "len" o zhoršenie senzorickej kvality vody. Zároveň sa Vám ospravedlňujeme za to, že vzniknutú situáciu nedokážeme momentálne ovplyvniť.
Fotografia vody prichádzajúcej do obecného vodovodu z vodného zdroja (19.3.2020, cca. 11:00 hod.):