Novinky

Váž. odberatelia.

Aj koncom tohto roka ponúkame prípadným záujemcom prácu formou brigádnickej činnosti študenta alebo dôchodcu. Jedná sa o vykonanie odpočtov domových vodomerov v nasledovných lokalitách:

- Hrubá Borša - celá obec - cca. 700 odberných miest
- Šajdíkove Humence - golfový areál - cca. 470 odberných miest
- Kvetoslavov - lokality Rozárium a Nová Tulipa - cca. 260 odberných miest
- Dunajská Lužná, Studená ulica a Nové Košariská - cca. 154 odberných miest
- Veľký Biel, Javorová ulica - cca. 43 odberných miest
- Zohor, Ulica Nad potokom - cca. 33 odberných miest
- Senec, Žitavská ulica - cca. 30 odberných miest
- Svätý Jur, Sauberg - cca. 16 odberných miest
- Veľké Leváre, Školská ulica - cca. 10 odberných miest

Odpočty v obci Hrubá Borša potrebujeme vykonať až po vianociach (do konca januára 2022).
Odpočty v ostatných lokalitách potrebujeme vykonať v decembri (najneskôr do konca roka 2021).
Ponúkame mzdu 1,20 € za vodomer (NETTO) + preplatenie dopravných nákladov.
V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na info@zdravotechnika.com alebo na tel. číslach 0904 159 366, 0902 408 569.
Vážení odberatelia:
Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 12/2022-01/2023 budú vykonané ročné odpočty spotreby vody. Dovoľujeme si Vás vyzvať na sprístupnenie vodomeru, aby mohol odpočtár vykonať odpočet na vodomere.

Odberateľom taktiež umožňujeme, aby aktuálny stav na vodomere nahlásili sami pomocou elektronického formulára na nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru
www.zdravotechnika.com (v menu Zákazníci/Nahlásenie stavu vodomeru)

Alternatívne môžu odberatelia nahlásiť aktuálny stav vodomeru na oddelenie fakturácie telefonicky počas pracovnej doby na
tel. č. +421-34-2300465 alebo emailom:
miroslava.stajerova@zdravotechnika.com.
Meno odberateľa: .................................
Číslo vodomeru: ...................................
Stav na vodomere: ...............................

Odberateľom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, alebo nebude u nich vykonaný ročný fyzický odpočet vodomeru, bude vyfakturovaná spotreba vody na základe odhadovaného množstva spotreby vody za aktuálne fakturačné obdobie.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje faktúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru). Zmena pre odberateľov v obci Hrubá Borša r. 2023 ( obdobie od 1.2.-31.5.2023)
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru). Zmena pre odberateľov v obci Hrubá Borša r. 2023 ( obdobie od 1.6.-31.7.2023 ) 
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.