Novinky

Pracovná ponuka

Váž. odberatelia.

Aj koncom tohto roka ponúkame prípadným záujemcom prácu formou brigádnickej činnosti študenta alebo dôchodcu. Jedná sa o vykonanie odpočtov domových vodomerov v nasledovných lokalitách:

- Hrubá Borša - celá obec - cca. 700 odberných miest
- Šajdíkove Humence - golfový areál - cca. 470 odberných miest
- Kvetoslavov - lokality Rozárium a Nová Tulipa - cca. 260 odberných miest
- Dunajská Lužná, Studená ulica a Nové Košariská - cca. 154 odberných miest
- Veľký Biel, Javorová ulica - cca. 43 odberných miest
- Zohor, Ulica Nad potokom - cca. 33 odberných miest
- Senec, Žitavská ulica - cca. 30 odberných miest
- Svätý Jur, Sauberg - cca. 16 odberných miest
- Veľké Leváre, Školská ulica - cca. 10 odberných miest

Odpočty v obci Hrubá Borša potrebujeme vykonať až po vianociach (do konca januára 2022).
Odpočty v ostatných lokalitách potrebujeme vykonať v decembri (najneskôr do konca roka 2021).
Ponúkame mzdu 1,20 € za vodomer (NETTO) + preplatenie dopravných nákladov.
V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na info@zdravotechnika.com alebo na tel. číslach 0904 159 366, 0902 408 569.

Fakturácia

Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje faktúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru). Zmena pre odberateľov v obci Hrubá Borša r. 2023 ( obdobie od 1.2.-31.5.2023)
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru). Zmena pre odberateľov v obci Hrubá Borša r. 2023 ( obdobie od 1.6.-31.7.2023 ) 
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.