Novinky

Výzva na spoluprácu

Odberateľov v obci Hrubá Borša vyzývame, že pokiaľ zaznamenajú zakalenú vodu vo verejnom vodovode, nech nás kontaktujú telefonicky na tel. čísla 0904 159 366, 0948 219 287.

Fotodokumentácia z Hrubej Borše 20.4.2018

Prikladáme Vám fotografie z merania koncentrácie chlórdioxidu zo dňa 20.4.2018 a vzorku vody dodávanej z vodovodu v správe ZSVS, a.s.


Skúmaná vzorka je v otvorenej ampulke (druhá sprava). Dovolená koncentrácia je 0,2 mg/l.


Vzorka vody dodávaná spoločnosťou ZSVS, a.s. (odobratá v centrálnej vodomernej šachte).

Nový cenník stavebných prác

Vážení odberatelia / producenti.

Chceme Vám dať na vedomie, že od dnešného dňa sme pristúpili k aktualizácii nášho cenníka stavebných prác. Nový cenník stavebných prác nájdede uverejnený v sekcii "Cenník".

Fakturácia

Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje fakúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.