Novinky

Napúšťanie bazénov

Verejná vodovodná sieť je navrhnutá a vybudovaná pre účely dodávky pitnej vody pre domácnosti a občiansku vybavenosť. Napúšťanie bazénov je mimoriadnym odberom, pre ktorý nie je verejná vodovodná sieť primárne určená. Mimoriadne odbery spôsobujú vo verejnej vodovodnej sieti nadmerné rýchlosti prúdenia, nedostatočné tlakové pomery a v neposlednom rade aj rozvírenie minerálnych inkrustov, ktoré spôsobuje zhoršenie senzorických vlastností pitnej vody (jej zafarbenie).
Pri napúšťaní bazénov z verejnej vodovodnej siete je preto potrebné dodržiavať nasledovné zásady:
- napúšťanie bazéna treba nahlásiť našej spoločnosti, aby mohlo byť skoordinované s ostatnými žiadateľmi v predmetnej lokalite,
- napúšťanie je treba zrealizovať mimo rannej a večernej odberovej špičky – vhodný čas je počas noci (medzi 21.00 – 05.00) alebo v pracovnom čase (medzi 10.00 – 15.00),
- napúšťanie treba zrealizovať pomalým spôsobom – NIE cez plne otvorený napúšťací ventil.
Pokiaľ uvedené zásady nie sú dodržané (v rovnakej lokalite príde k viacerým mimoriadnym odberom súčasne), verejná vodovodná sieť nie je schopná dostatočne plniť svoj účel (nastane zníženie tlaku, prudké zvýšenie prúdenia a zafarbenie vody).

Zmena cien vodného a stočného

Váž. odberatelia a producenti

Dovoľujeme si Vás informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil nové ceny vodného a stočného s platnosťou od 1.1.2023 pre väčšinu lokalít v správe našej vodárenskej spoločnosti.
Prehľad zmien pre jednotlivé lokality môžete vidieť v aktualizovanom cenníku. Odkazy na aktuálne cenové rozhodnutia ÚRSO:
https://www.urso.gov.sk/01492023v/
https://www.urso.gov.sk/01372023v/
https://www.urso.gov.sk/01392023v/

Fakturácia

Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje faktúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.