Nahlásenie stavu vodomeru - elektronický formulár

Odberateľ


Adresa odberného miesta


Odpočet